• Gernova Tegels Natuursteen & Badkamers
    ContactGernova uw specialist in badkamers en tegels.

CV-installatie aftappen

Voor u gaat aftappen moet u weten waar het vul-/aftappunt van de cv-installatie zich bevindt (vraag uw installateur om advies).

Voor het aftappen gaat u als volgt te werk:
- Schakel het toestel uit door de hoofdschakelaar in de stand '0' te zetten en neem de stekker uit de wandcontactdoos
- Open alle radiatorkranen
- Bevestig de vul-/aftapslang aan het vul-/aftappunt van de cv-installatie
- Zorg ervoor dat de andere zijde van de vulslang het water op verantwoorde wijze kan afvoeren
- Open de vul-/aftapkraan langzaam en tap de cv-installatie af
- Draai de radiatorontluchtingskraantjes open (begin met de hoogst gelegen radiatoren en wacht tot er geen water meer uit de vul-/aftapslang loopt
- Sluit de vul-/aftapkraan en de radiatorontluchtingskraantjes.