• Gernova Tegels Natuursteen & Badkamers
    ContactGernova uw specialist in badkamers en tegels.

CV-installatie vullen

Voor het juist functioneren van de cv-installatie, moet de wijzer van de manometer zich tussen de 100 kPa (1 bar) en 200 kPa (2 bar) bevinden.

Staat de wijzer onder de 75 kPa (0,75 bar), dan moet de cv-installatie met water worden bijgevuld. Is de cv-installatie over meerdere verdiepingen verdeeld, dan kunnen andere drukken in de cv-installatie noodzakelijk zijn voor een goede werking van het toestel. Omdat het vul-/aftappunt erg afhankelijk is van de situatie, adviseren wij u om uw installateur uitleg te vragen over het vullen en aftappen.

Voor het vullen of bijvullen van de cv-installatie kan normaal leidingwater worden gebruikt. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat het leidingwater niet geschikt is om de cv-installatie te vullen (water met veel ijzer of kalk). In deze gevallen dient u zich te wenden tot uw installateur. De toevoeging van chemische middelen, zoals beschermingsmiddelen tegen bevriezing of tegen corrosie (inhibitoren), zijn niet toegestaan.
 
Voor u gaat vullen, moet u weten waar het vul-/aftappunt van de cv-installatie zich bevindt, vraag uw installateur om advies. Voor het vullen gaat u als volgt te werk:
- Open alle radiatorkranen
- Bevestig de vul-/aftapslang aan het vul-/aftappunt van de cv-installatie
- Bevestig de andere zijde van de vulslang op een waterkraan
- Open de vul-/aftapkraan en waterkraan langzaam en vul de cv-installatie tot de 
manometer op het toestel de juiste druk aangeeft
- Sluit de vul-/aftapkraan en waterkraan
- Ontlucht alle radiatoren
- Controleer nogmaals de druk die de manometer aangeeft, vul zonodig bij 
(als door het ontluchten de druk weer lager is geworden)
- Sluit de vul-/aftapkraan en waterkraan en verwijder de vulslang.

vaillant logo