• Gernova Tegels Natuursteen & Badkamers
    ContactGernova uw specialist in badkamers en tegels.

Ketelwatertemperatuur instellen?

Hoe stel ik de ketelwatertemperatuur hoger in bij hrSOLIDE, hrPRO/3 en hrEXCLUSIEF/4?
1 Druk op + en INFO. Op het display verschijnt D.0.
2 Druk op – tot D.97, druk dan op INFO.
3 Verander van 0 naar 17. Bevestig door INFO in te drukken en vast te houden tot D.97 weer op het display verschijnt.
4 Ga met – naar D.71 en druk op INFO.
5 Verander de uitlezing met + tot de gewenste temperatuur.
   Bevestig door INFO in te drukken tot D.71 verschijnt.
6 Druk op + en INFO. Het display geeft een normale uitlezing.