• Gernova Tegels Natuursteen & Badkamers
    ContactGernova uw specialist in badkamers en tegels.

Vorstbeveiliging

Zorg ervoor, dat bij uw afwezigheid in een vorstperiode, de cv-installatie in bedrijf kan blijven door in alle kamers de radiatorkranen open te houden.

Uw toestel is voorzien van een vorstbeveiliging. Zakt de cv-watertemperatuur in het toestel tot onder de 5 ºC, dan komt het toestel in bedrijf en warmt zich op tot circa 30 ºC. Het beveiligen van de totale cv-installatie tegen bevriezing kan niet worden gegarandeerd.
De vorstbeveiliging in het toestel is alleen actief wanneer de hoofdschakelaar is ingeschakeld en het toestel met het lichtnet is verbonden. Het beveiligen tegen bevriezing door middel van antivries is niet toegestaan. Antivries veroorzaakt beschadiging van pakkingen en membranen. Tevens kan een verhoogd geluidsniveau een gevolg zijn van de veranderde viscositeit van het cv-water.

Een alternatief om de cv-installatie en het toestel te beschermen tegen bevriezing, is om de gehele installatie af te tappen.
Voor eventuele gevolgschade is Vaillant of dealer nimmer aansprakelijk.

vaillant logo

CV-installatie vullen

Voor het juist functioneren van de cv-installatie, moet de wijzer van de manometer zich tussen de 100 kPa (1 bar) en 200 kPa (2 bar) bevinden.

Staat de wijzer onder de 75 kPa (0,75 bar), dan moet de cv-installatie met water worden bijgevuld. Is de cv-installatie over meerdere verdiepingen verdeeld, dan kunnen andere drukken in de cv-installatie noodzakelijk zijn voor een goede werking van het toestel. Omdat het vul-/aftappunt erg afhankelijk is van de situatie, adviseren wij u om uw installateur uitleg te vragen over het vullen en aftappen.

Voor het vullen of bijvullen van de cv-installatie kan normaal leidingwater worden gebruikt. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat het leidingwater niet geschikt is om de cv-installatie te vullen (water met veel ijzer of kalk). In deze gevallen dient u zich te wenden tot uw installateur. De toevoeging van chemische middelen, zoals beschermingsmiddelen tegen bevriezing of tegen corrosie (inhibitoren), zijn niet toegestaan.
 
Voor u gaat vullen, moet u weten waar het vul-/aftappunt van de cv-installatie zich bevindt, vraag uw installateur om advies. Voor het vullen gaat u als volgt te werk:
- Open alle radiatorkranen
- Bevestig de vul-/aftapslang aan het vul-/aftappunt van de cv-installatie
- Bevestig de andere zijde van de vulslang op een waterkraan
- Open de vul-/aftapkraan en waterkraan langzaam en vul de cv-installatie tot de 
manometer op het toestel de juiste druk aangeeft
- Sluit de vul-/aftapkraan en waterkraan
- Ontlucht alle radiatoren
- Controleer nogmaals de druk die de manometer aangeeft, vul zonodig bij 
(als door het ontluchten de druk weer lager is geworden)
- Sluit de vul-/aftapkraan en waterkraan en verwijder de vulslang.

vaillant logo

CV-installatie aftappen

Voor u gaat aftappen moet u weten waar het vul-/aftappunt van de cv-installatie zich bevindt (vraag uw installateur om advies).

Voor het aftappen gaat u als volgt te werk:
- Schakel het toestel uit door de hoofdschakelaar in de stand '0' te zetten en neem de stekker uit de wandcontactdoos
- Open alle radiatorkranen
- Bevestig de vul-/aftapslang aan het vul-/aftappunt van de cv-installatie
- Zorg ervoor dat de andere zijde van de vulslang het water op verantwoorde wijze kan afvoeren
- Open de vul-/aftapkraan langzaam en tap de cv-installatie af
- Draai de radiatorontluchtingskraantjes open (begin met de hoogst gelegen radiatoren en wacht tot er geen water meer uit de vul-/aftapslang loopt
- Sluit de vul-/aftapkraan en de radiatorontluchtingskraantjes.

 

Reinigen toestel


Het reinigen beperkt zich, voor u als gebruiker, tot de buitenzijde van het toestel.

De mantel kunt u reinigen met een vochtige doek met wat zeep.
Gebruik geen schurende of etsende reinigingsmiddelen die de lak of het kunststof kunnen aantasten

vaillant logo

Radiatoren worden niet warm

Vaillant hrSOLIDEplus.

Activeer eerst de servicecode (D.97) en controleer de pompstand bij D.19.
Stel vervolgens de pompstand in op 3.

vaillant logo

Vaillant hrSOLIDE F62 melding

F.62  treedt op tijdens het branden.
Wat nu?

Dit duidt op recirculatie van verbrandingsgassen.
Controleer VLT/VGA en ga na of in de directe omgeving van de dakdoorvoer een uitmonding aanwezig is van een ander toestel of haard.
De warmhoud-NTC op de platenwisselaar heeft slecht contact of is defect.

vaillant logo

Vaillant hrSOLIDE F64 melding

F.64 treedt spontaan op.
Waardoor wordt dit veroorzaakt?

De warmhoud-NTC op de platenwisselaar heeft slecht contact of is defect.

vaillant logo

Probleem thermostaten?

Het komt voor dat de thermostaat functies verandert in het instelmenu van de ketel.
De thermostaat is in dit geval leidend.

U lost dit probleem op door een E-bus of aan/uit-thermostaat te plaatsen.

vaillant logo

cv-druk valt terug?

Bij het openen van de warmwaterkraan valt de cv-druk terug naar circa 0,5 bar.

Hoe komt dit?
Dan zijn de sanitair- en cv-leidingen verkeerd gemonteerd.

va

Ketelwatertemperatuur instellen?

Hoe stel ik de ketelwatertemperatuur hoger in bij hrSOLIDE, hrPRO/3 en hrEXCLUSIEF/4?
1 Druk op + en INFO. Op het display verschijnt D.0.
2 Druk op – tot D.97, druk dan op INFO.
3 Verander van 0 naar 17. Bevestig door INFO in te drukken en vast te houden tot D.97 weer op het display verschijnt.
4 Ga met – naar D.71 en druk op INFO.
5 Verander de uitlezing met + tot de gewenste temperatuur.
   Bevestig door INFO in te drukken tot D.71 verschijnt.
6 Druk op + en INFO. Het display geeft een normale uitlezing.

Ketelwatertemperatuur hoger?

Hoe stel ik de ketelwatertemperatuur hoger in bij hrSOLIDE /1 en /2?

1  Druk op + en – en laat direct los. Op het display verschijnt D.1.
2 Druk op MODE en stel de aanvoertemperatuur in.
   Bevestig door MODE in te drukken en vast te houden
   totdat de aanvoertemperatuur twee keer heeft geknipperd.
3 Druk nogmaals op + en –. Het display geeft een normale uitlezing.